கருணாநிதி இறுதி ஊர்வலம் மாலை 4 மணிக்கு தொடங்குகிறது

கருணாநிதி இறுதி ஊர்வலம் இன்று மாலை 4 மணிக்கு ராஜாஜி ஹாலில் இருந்து தொடக்கம் – திமுக அறிவிப்பு

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *